Viktig modifisering av kapitalselskapsloven


24. desember 2014 trådte lov 31/2014 i kraft, om endring av kapitalselskapsloven som berører alle typer selskaper.

I hovedsak er det med denne lovendringen en rekke tiltak som tar sikte på å modernisere og forbedre selskapsstyringen av kapitalselskaper.

De tre hovedblokkene som denne reformen dreier seg om er generalforsamlingen, administrasjonen av selskapet og godtgjørelsen til styremedlemmene.

Angående Generalforsamling, Loven søker først og fremst å styrke sin rolle generelt og oppmuntre til aksjonærdeltakelse. For dette vil styret ha kompetanse, blant annet:

  • å avtale kjøp, salg eller bidrag til et annet selskap av viktige eiendeler (det vil være viktig når verdien av dem overstiger 25% av eiendelene som vises i den sist godkjente balansen).
  • i interessekonflikt mellom partnere, forbyr stemme til aksjonærer som kan ha nytte av det.
  • Hvis forespørselen om informasjon fra en partner ikke anser det som nødvendig eller har utenfor-sosiale formål, vil den gi administratoren makt til ikke å svare på en slik forespørsel.

Det er viktig å merke seg at frist for utfordrende avtaler vedtatt i styret, forlenges det fra 40 dager til ett år.
administrasjon av selskapet, Lovendringene er mer fokusert på børsnoterte selskaper, insisterer på åpenhet i styringsorganene, uavhengighet, deltakelse og profesjonalisering av direktørene.

  • Innen Administrator, den aktsomhetsplikt og lojalitetsplikt . Også utvide ansvaret, ikke bare for administratoren av loven, men også administratoren faktisk.
  • med respekt for rådets krefter, Det er obligatorisk å møtes en gang hver tredje måned. Rådets fullmakter som ikke kan delegeres er også oppført i loven.

Endelig, og med hensyn til styrets godtgjørelse,Det som hovedsakelig søkes oppnådd er større åpenhet, godtgjørelser i samsvar med markedsbeløpene og som er et sant bilde av selskapets utvikling.

Dette er omtrent de tre viktigste aspektene som den nye loven omhandler. I påfølgende innlegg vil vi ha muligheten til å fordype oss i mer spesifikke aspekter. Betydningen av reformen fortjener den fordi den vil berøre alle spanske kommersielle selskaper. (Foto: Pixabay)

Forfatter av dette innlegget

Manuel Pomares, er advokat og administrerende partner for firmaet Pomares Abogados. Spesialist i forretnings-, konkurs- og banklovgivning ...Video: Ss Brewtech - 2BBL Unitank


Forrige Artikkel

Russland skal utvikle nanoteknologibaserte tekstiler

Neste Artikkel

Utøvende setninger